naglowek_reum_prakt2017.jpg

 

PATRONAT HONOROWY

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku

Prof. dr hab. med. Adam Krętowski
 

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący / Kierownik Naukowy

Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

Członkowie

Prof. dr hab. med. Marek Brzosko
Dr n. med. Izabela Domysławska
Prof. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy
Prof. dr hab. med. Sławomir Jeka
Prof. dr hab. med. Jerzy Konstantynowicz
Dr n. med. Mariusz Korkosz
Prof. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Prof. dr hab. med. Piotr Leszczyński
Prof. dr hab. med. Stefan Mackiewicz
Prof. dr hab. med. Maria Majdan
Dr n . med. Marcin Milchert
Prof. dr hab. med. Jarosław Piszcz
Prof. dr hab. med. Ewa Proniewska-Skrętek
Dr n. med. Wojciech Romanowski
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski
Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
Dr n. med. Agnieszka Sulik
Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański
Prof. dr hab. med. Jacek Szechiński
Dr n. med. Ewa Wasilewska
Prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Elżbieta Muklewicz

Członkowie

Dr n. med. Bogdan Lewandowski
Dr n. med. Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz
Dr n. med. Izabela Domysławska
Dr n. med. Agnieszka Sulik
Dr n. med. Karol Kita
Dr n. med. Joanna Rojewska
Dr n. med. Joanna Chwiećko
Dr n. med. Justyna Fryc
Mgr Anna Kosior
Mgr Barbara Ołtarzewska

Sekretariat

Elżbieta Raszkiewicz

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

15-276 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a
tel. 85 746 84 82, faks 85 746 86 06
e-mail: reumatologia.bialystok@gmail.com

 

BIURO ORGANIZACYJNE

Biuro Kongresów SKOLAMED  
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

20-818 Lublin, ul. Północna 129
tel. 81 534 43 87, GSM 884 919 685, faks 81 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl