naglowek_reum_prakt2017.jpg

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Warszawa***
ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów
www.hotelwarszawa.pl


 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

Czwartek,  czerwca 2017 r.

 

16:00 – 21.00 Przyjazd i rejestracja uczestników

 

Piątek, 2 czerwca 2017 r.

 

9:00 Uroczyste otwarcie Konferencji
Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

 

9:15 – 12:30 Szkolenie USG stawów
Patronat firmy AbbVie Polska

09:15 - 10:30 USG stawów - od włączenia aparatu do wniosków z badania- część I
Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

10:30 -10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 12:30 USG stawów - od włączenia aparatu do wniosków z badania - część II
Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

 

12:30 - 13:00 Komentarze do obrazów USG stawów
Prof. dr hab. med. Sławomir Jeka

13:00 - 13:20 Czy inhibitory TNF alfa chronią i leczą układ sercowo-naczyniowy u chorych
z przewlekłymi zapaleniami stawów
Dr n. med. Izabela Domysławska

Wykład sponsorowany przez firmę AbbVie Polska

 

13:20 - 14:30 Obiad

 

14:30 – 17:00 Sesja I
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. med. Jacek Szechiński

14:30 - 15:00 Osteoporoza u dzieci
Prof. dr hab. med. Jerzy Konstantynowicz

15:00 - 15:30 Osteoporoza dorosłych
Prof. dr hab. med. Jerzy Konstantynowicz, Prof. dr hab. med. Piotr Leszczyński

15:30 - 16:00 Zaburzenia hematologiczne w reumatologii
Dr n. med. Ewa Wasilewska, Prof. dr hab. med. Jarosław Piszcz

16:00 – 16:30 Aktualne poglądy nt. leczenia choroby zwyrodnieniowej
Dr n. med. Wojciech Romanowski

16:30 – 16:50 Nowa opcja terapeutyczna leczenia spondyloartropatii zapalnych
Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski
Wykład sponsorowany przez firmę Novartis Poland

16:50 - 17:00 Dyskusja

 

17:00 - 17:15 Przerwa kawowa

 

17:15 – 18:30 Sesja II
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański

17:15 - 17:45 Fibromialgia w codziennej praktyce lekarza reumatologa
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

17:45 – 18:30 Monoterapia w leczeniu biologicznym lek RoActemra
Dr n. med. Agnieszka Sulik
Wykład sponsorowany przez firmę Roche Polska

18:05 - 18:30 Dyskusja

 

19:00 Kolacja

 


Sobota, 3 czerwca 2017 r.

 

9:30 – 11:40 Sesja III
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański

9:30 - 10:00 Aspekty okulistyczne w reumatologii
Prof. dr hab. med. Ewa Proniewska-Skrętek

10:00 - 10:30 Choroby płuc w reumatologii: Rumień guzowaty i Choroba śródmiąższowa płuc
w chorobach tkanki łącznej
Prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr

10:30 - 11:00 Polimialgia reumatyczna i olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń – choroby wcale nie rzadkie – zasady postępowania terapeutycznego i diagnostycznego w codziennej praktyce lekarza reumatologa
Dr n. med. Marcin Milchert, Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

11:00 – 11:20 Wpływ immunogenności na efekty leczenia – etanercept i inne inhibitory TNF alfa
Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski
Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer Polska

11:20 - 11:40 - Dyskusja

 

11:40 -12:00 Przerwa kawowa

 

12:00 – 13:50 Sesja IV
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. med. Jacek Szechiński

12:00 - 12:30 Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej
Prof. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

12:30 - 13:00 Kliniczne aspekty leczenia spondyloartropatii - omówienie 2 przypadków w różny  sposób odpowiadających na leczenie
Prof. dr n. med. Mariusz Korkosz

13:00 - 13:30 Toczeń współcześnie – wnioski odnośnie codziennej praktyki lekarza reumatologa
Prof. dr hab. med. Maria Majdan

13:30 - 13:50 Dyskusja

 

13:50 Zakończenie konferencji